EIP Slovenija- Šola za mir

 
DOMOV | O ŠOLI ZA MIR | PUBLIKACIJE | IZOBRAŽEVANJE /TRAININGS | VIRTUALNA KNJIŽNICA ZA UČENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC | PROJEKTI |
 


 

Otroške kartice od 11 - 15 let

Konvencija o otrokovih pravicah,ki jo je sprejela OZN,velja za vse otroke in mladostnike na svetu,ki še niso stari 18 let.

Avtor: Mihaela Romanešen
13 let
Mentor: Ksenija Pfeifer
OŠ Janka Premrla Vojka
KOPER

Družina je zelo pomembna za razvoj in dobro pocutje otroka.Tvoji starši so odgovorni za tvojo vzgojo in varnost.

Avtor: Sara Pegan
14 let
Mentor: Mojca Planinc
OŠ Brežice
BREŽICE

Država je dolžna napraviti vse,kar je v njeni moci,za spoštovanje otrokovih pravic.Države si morajo med seboj pomagati pri resničevanju dolocil Konvencije o otrokovih pravicah.

Avtor: Elvis Sladic
14 let
Mentor: Ksenija Pfeifer
OŠ Janka Premrla Vojka
KOPER

Vsak otrok ima pravico do imena in nacionalnosti.

Avtor: Gabrijela Jankovič
12 let
Mentor: Natalija Orlič
OŠ Mirana Jarca
ČRNOMELJ

Vsi otroci imajo vse cloveške vrednote in so enakovredni. Nihce te nima pravice razlikovati glede na tvoj videz, barvo kože, spol, jezik, vero, narodnost ali prepricanje.

Avtor: Nika Troha
13 let
Mentor: Jernej Dolničar
OŠ Notranjski odred Cerknica Podružnicna šola 11.maj
GRAHOVO

Vsem tistim, ki sprejemajo odlocitve, povezane z otroki, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo.

Avtor: Ines Miketič
13 let
Mentor: Natalija Orlič
OŠ Mirana Jarca
ČRNOMELJ

Vsi otroci imajo pravico povedati, kaj mislijo.Otroke je potrebno vprašati za mnenje. Imaš pravico povedati svoje mnenje o vseh zadevah, ki so povezane s teboj v šoli, doma, pred oblastjo ali sodišcem.

Avtor: Mariša Gasparini
13 let
Mentor: Ksenija Pfeifer
OŠ Janka Premrla Vojka
KOPER

Vsi otroci imajo pravico hoditi v šolo in se uciti vsega, kar je pomembno, npr: spoštovanja clovekovih pravic ali spoštovanja do drugih kultur.Pomembno je, da imajo otroci možnost razvijati svojo nadarjenost in da jih v šoli k temu spodbujajo. 

Avtor: Klavdija Žalec
12 let
Mentor: Natalija Orlič
OŠ Mirana Jarca
ČRNOMELJ

Kadar zboliš, imaš pravico do zdravstvene pomoci in nege.

Avtor: David Zajc
11 let
Mentor: Barica Flajnik Koželj
OŠ Podzemelj
GRADAC

Otrok, ki je moral zapustiti svojo državo, ima vse pravice kot otroci v novi državi.Ce nimaš nikogar, ki bi te spremljal, ti bo zagotovljena posebna skrb in pomoc. Ce je le mogoce, boš ponovno skupaj s svojo družino. 

Avtor: Anja Stojakovič
14 let
Mentor: Mojca Planinc
OŠ Brežice
BREŽICE

Vsak otrok ima pravico do svobode misli in veroizpovedi.Ce pripadaš manjšini, imaš pravico govoriti tvoj jezik in se ravnati po obicajih tvoje kulture in vere.

Avtor: Edina Hodžič
13 let
Mentor: Ksenija Pfeifer
OŠ Janka Premrla Vojka
KOPER

Vsi otroci imajo pravico do igre in pravico živeti v dobrem okolju.

Avtor: Filip Bosanac
13 let
Mentor: Ksenija Pfeifer
OŠ Janka Premrla Vojka
KOPER

Vsi otroci imajo pravico biti informirani o svetu s pomocjo radia, televizije, časopisov in knjig. Informacije otroku ne smejo škodovati. Seveda imaš pravico tudi sam/sama širiti informacije.

Avtor: Mitja Macele
13 let
Mentor: Duška Vlašič
OŠ Metlika
METLIKA

Vsi otroci imajo pravico biti z obema staršema, tudi ce le-ti ne živijo skupaj.Oba starša sta odgovorna za otroka.Starši imajo pravico do državne pomoči.

Avtor: Katica Vardič
13 let
Mentor: Natalija Orlič
OŠ Mirana Jarca
ČRNOMELJ

Vsak otrok ima pravico do zasebnosti. Nihce nima pravice brati tebi namenjenih pisem ali dnevnika brez tvojega dovoljenja.

Avtor: Ana Stariha
12 let
Mentor: Natalija Orlič
OŠ Mirana Jarca
ČRNOMELJ

Nihce nima pravice zlorabljati, izkorišcati ali zapostavljati otroka.Nihce ne sme otroka siliti k opravljanju nevarnega ali zdravju škodljivega dela.Nihce nima pravice kakorkoli izkorišcati otroka.Ce s teboj tako ravnajo, imaš pravico do zaščite in pomoči.

Avtor: Tina Kogovšek
13 let
Mentor: Marija Logar
OŠ Rovte
ROVTE

Vsi otroci imajo pravico izvedeti, katere so njihove pravice

Avtor: Goran Cerjanec
14 let
Mentor: Duška Vlašič
OŠ Metlika
METLIKA

 

 
 
 
 
 
 
 
AKTUALNO
 

> NOVO - Prvi evropski prevod Kompasa v romski jezik

> NOVO - Publikacija "Uresničevanje vzgojnega načrta šole - 21 kratkih aktivnosti učiteljicam in učiteljem v pomoč"

> NOVO - Evropsko srečanje WPHRE (PDF)

> NOVO - Slovenska ijnformacijska mreža za otrokove pravice SIMOP

>
NOVO - Center za državljansko vzgojo (Center for Citizenship Education)

> NOVO - naročite delavnico učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope KOMPAS!

> NOVO - 100 in 1 pojem za učenje človekovih pravic: nikoli več v zadregi glede strokovne terminologije - Šola za mir vam ponuja brezplačen leksikon!

> Predstavitev dela EIP - Šola za mir (PDF)

> Presentation of EIP - School for Peace (PDF)


 
 
POVEZAVE
 

> EIP International
>
COMPASS on-line
> HREA
> OZN - človekove pravice
> Svet Evrope - EDC
> Svet Evrope - HRE
> Svet Evrope - izobraževanje učiteljev
> Šolski razgledi
> Varuh človekovih pravic
> Center za državljansko vzgojo
> Svet Evrope - EYCB
> Svet Evrope - mladinski program
 
 
NAŠ KONTAKT
 

EIP Slovenija- Šola za mir
Robičeva 9
SI - 2341 Limbuš
SLOVENIJA

T:  + 386 (0)2 46 11 585
M: + 386 (0)31 577 971

solazamir@eip-ass.si
http://www.eip-ass.si

TR 04515-0000493850 pri Nova KBM

ID za DDV: SI79332285


Partnerske organizacije:

> Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet
> Društvo likovnih pedagogov Primorja
> Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC
> UNESCO ASP mreža šol
> Varuh clovekovih pravic v RS

Projekt podpirata:

> Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
> Urad RS za mladino

 
 
 
 
| solazamir@eip-ass.si |
©2004 EIP Slovenija- Šola za mir ::design::goran::radinović::