EIP Slovenija- Šola za mir

 
DOMOV | O ŠOLI ZA MIR | PUBLIKACIJE | IZOBRAŽEVANJE /TRAININGS | VIRTUALNA KNJIŽNICA ZA UČENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC | PROJEKTI |
 


 

 

EIP INTERNATIONAL

MANDAT IN STATUS
Od ustanovitve EIP vztrajno povečuje svoje aktivnosti na področju vzgoje za mir in usmerja pozornost javnosti na vlogo, ki jo šola mora imeti v izobraževanju za prihodnost.

Cilj EIP je, da bi današnji otroci, ki bodo deležni takšne izobrazbe, lahko živeli kot jutrišnji državljani v svetu miru.

Skozi programe izobraževanja učiteljev si EIP prizadeva preseči zgolj poznavanje mednarodnih dokumentov o človekovih pravicah in s tem spodbuditi aktivno uporabo le-teh pravic v razredu ter, kot posledico šolskega dela, tudi v vsakodnevnem življenju mladih ljudi.

Skozi vsa leta delovanja si je EIP pridobila ugleden položaj nevladne organizacije, ki danes uživa posvetovalni status pri mednarodnih organizacijah OZN, UNESCO in Svet Evrope. S tega položaja lahko EIP neposredno obvešča vlade držav o potrebnosti in nujnosti učenja človekovih pravic in vzgoje za mir ter predlaga spremembe v njihovih učbenikih oz. izobraževalnih programih.

DEJAVNOSTI
Da bi dosegla zastavljene cilje EIP izvaja široko paleto dejavnost ter sodeluje z nacionalnimi skupinami oziroma sodelavci iz vsega sveta ter pridruženimi organizacijami.

Na mednarodnem vladnem nivoju EIP deluje tako, da:

 • evalvira izobraževalne sisteme in omogoča procese opazovanja, poizvedovanja in poročanja o udejanjanju in/ali kršitvah mednarodnih standardov izobraževalnih pravic;
 • naslavlja prošnje na odgovorne oblasti v državah in jih spodbuja k vključevanju učenja človekovih pravic in vzgoje za mir v njihove izobraževalne programe;
 • vzpostavlja kontakte z vladami, da bi dobila zagotovila o spoštovanju njihove lastne zavezanosti učenju človekovih pravic in vzgoji za mir;
 • vzpostavlja in servisira mrežo za zaščito ogroženih učiteljev;
 • ohranja svojo prisotnost v medvladnih organizacijah, še posebej v UNESCU in Komiteju za otrokove pravice (Committee on the Rights of the Child) pri OZN;
 • organizira konference in seminarje.

EIP izvaja številne raziskave o najučinkovitejših oblikah učenja človekovih pravic in vzgoje za mir, ki pokrivajo področja, kot so:

 • narodna in državljanska vzgoja, učenje samozavedanja in vrednot, projektno delo, vzajemno učenje;
 • študije vrednot in upiranja spremembam;
 • enakost in izobraževalne možnosti;
 • ukinjanje vseh oblik diskriminacije v učbenikih;
 • uporaba igre pri učenju človekovih pravic in vzgoji za mir.

EIP podpira tudi iniciative, ki prihajajo s področja izobraževanja učiteljev ter univerzitetnega pedagoškega izobraževanja in ki se nanašajo na učenje človekovih pravic ter vzgojo za mir, podpira ustvarjanje strokovnih skupin na temo izobraževanja, katerih udeleženci praviloma prihajajo iz vseh sektorjev vzgoje in izobraževanja ter servisira mrežo za izmenjavo informačij med pedagogi sveta.

FINANCIRANJE IN VODSTVO
EIP International je neprofitna organizacija in se financira skozi članarino, prispevke nacionalnih skupin ter donacije in projekte. Način financiranja in razdeljevanja sredstev je natančno opredeljen v statutu organizacije. Imajo samo 2 (dve) redno zaposleni osebi, vse ostalo so prostovoljci.

CIFEDHOP
Po številnih uspehih, doseženih na nacionalnih in mednarodnih strokovnih seminarjih za učitelje je EIP leta 1984 ustanovila fundacijo z imenom Mednarodni center za učenje človekovih pravic in vzgojo za mir s francosko kratico CIFEDHOP.

Cilj CIFEDHOP-a je promocija učenja človekovih pravic in vzgoje za mir med učitelji vseh nivojev izobraževanja in izvajanje strokovno-izobraževalnih programov za učitelje in odrasle.

Center ima profesionalno mednarodno skupino predavateljev in raziskovalcev, specializiranih za sledeča področja:

 • učenje človekovih pravic in vzgoja za mir,
 • mirovne in medkulturne teme,
 • pedagogika sociologije,
 • vzajemno učenje in celostni pristop,
 • razvojna psihologija.


 
AKTUALNO
 

> NOVO - Prvi evropski prevod Kompasa v romski jezik

> NOVO - Publikacija "Uresničevanje vzgojnega načrta šole - 21 kratkih aktivnosti učiteljicam in učiteljem v pomoč"

> NOVO - Evropsko srečanje WPHRE (PDF)

> NOVO - Slovenska ijnformacijska mreža za otrokove pravice SIMOP

>
NOVO - Center za državljansko vzgojo (Center for Citizenship Education)

> NOVO - naročite delavnico učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope KOMPAS!

> NOVO - 100 in 1 pojem za učenje človekovih pravic: nikoli več v zadregi glede strokovne terminologije - Šola za mir vam ponuja brezplačen leksikon!

> Predstavitev dela EIP - Šola za mir (PDF)

> Presentation of EIP - School for Peace (PDF)


 
 
POVEZAVE
 

> EIP International
>
COMPASS on-line
> HREA
> OZN - človekove pravice
> Svet Evrope - EDC
> Svet Evrope - HRE
> Svet Evrope - izobraževanje učiteljev
> Šolski razgledi
> Varuh človekovih pravic
> Center za državljansko vzgojo
> Svet Evrope - EYCB
> Svet Evrope - mladinski program
 
 
NAŠ KONTAKT
 

EIP Slovenija- Šola za mir
Robičeva 9
SI - 2341 Limbuš
SLOVENIJA

T:  + 386 (0)2 46 11 585
M: + 386 (0)31 577 971

solazamir@eip-ass.si
http://www.eip-ass.si

TR 04515-0000493850 pri Nova KBM

ID za DDV: SI79332285

 
 
 

 

| solazamir@eip-ass.si |
©2004 EIP Slovenija- Šola za mir ::design::goran::radinović::