EIP Slovenija- Šola za mir

 
DOMOV | O ŠOLI ZA MIR | PUBLIKACIJE | IZOBRAŽEVANJE /TRAININGS | VIRTUALNA KNJIŽNICA ZA UČENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC | PROJEKTI |
 


 

Prevod Kompasa v romski jezik

Delni in neuradni prevod priročnika Sveta Evrope KOMPAS v romski jezik je del našega odgovora na izziv romafobije v Sloveniji in tudi prvi takšen prevod v Evropi, saj se ne le Romi, marveč tudi njihov(i) jezik(i) soočajo s težavo nepriznavanja, zanikanja in poniževanja na raven »narečja«. Uvod v razumevanje človekovih pravic, tri delavnice in poenostavljena Splošna deklaracija človekovih pravic (prevedene v romščino, kakršno danes govorijo mladi na področju Dolenjske), so primerno načrtovani in vsebujejo ravno dovolj gradiva  za osnovno delo mladih trenerk/trenerjev učenja človekovih pravic.

Uresničevanje vzgojnega načrta šole – 21 kratkih aktivnosti učiteljicam in učiteljem v pomoč

100 in 1 pojem za učenje človekovih pravic

100 in 1 pojem za učenje človekovih pravic je prevod odličnega dela profesorja Ramdana Babadjija, ki ga je v angleškem in francoskem jeziku izdala Svetovna zveza EIP. Šola za mir je slovenski pevod leksikona strokovnega izrazoslovja, ki vam bo pomagal razumeti področje učenja človekovih pravic, pripravila ob pomoči Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC. Leksikon je na voljo v elektronski ali knjižni obliki.

Učenje človekovih pravic – poročilo z 2. Evropskega regionalnega seminarja / Human Rights Education – Report from the 2nd Regional Training Session

Tretjo številko Tematskih dosjejev učenja človekovih pravic predstavlja poročilo z mednarodnega seminarja Sveta Evrope o učenju človekovih pravic in vzgoji za mir, ki sta ga med 25. in 29. oktobrom 2004 v Mariboru organizirala Zavoda RS za šolstvo in Šola za mir ob podpori MŠŠ in Sveta Evrope. Poročilo seminarja, ki je bil namenjen učiteljem in kurikularnim strokovnjakom, predstavlja primere dobre prakse s področja državljanske vzgoje v JV Evropi. Publikacija je v slovenskem in angleškem jeziku.

Splošna deklaracija človekovih pravic

Dokument, ki bi ga moral poznati vsak državljan, saj gre za osnovo in temelj celotne današnje zakonodaje človekovih pravic in dokument, na katerega se sklicujejo ustave vseh demokratičnih držav sveta. SDCP je moralno zavezujoč dokument, ki ga je sprejela Generalna skupščina ZN 10. decembra 1948, v naši publikaciji pa ga lahko preberete v celotni in poenostavljeni obliki, primerni za uporabo v razredu.

Pravice, dolžnosti in rasizem

Pravice, dolžnosti in rasizem so besede, ki jih pogosto slišimo in uporabljamo. Strokovna prispevka dveh svetovno priznanih strokovnjakov s področja učenja človekovih pravic in vzgoje za mir Raya Harrisa in Kitty Arambulo se jih lotevata z dveh vidikov. Prvi izhaja iz individualne ravni pedagoga in poznavanje pravic ter dolžnosti izpostavi kot orodje, ki nam pomaga ozavestiti prisotnost in vzroke pojava rasizma v družbi, še posebej v šolskem okolju, drugi prispevek pa predstavi globalno dimenzijo same pravice do izobraževanja, podprte z mnogimi mednarodnimi dokumenti, in nas opozarja na dejstvo, kako pomembno je postaviti k pravicam usmerjeno izobraževanje v samo središče naših prizadevanj za šolo bodočnosti. Publikaciji je dodan temeljni evropskih pravno zavezujoč dokumentov človekovih pravic - Evropska konvencija človekovih pravic. (Publikacija je dvojezična - v slovenščini in angleščini.)

Human Rights Education (Report from the 1st Regional Training Session for Southeastern Europe)

Druga številka Tematskih dosjejev učenja človekovih pravic prinaša referate predavateljev, prispevke udeležencev ter spremni material prvega mednarodnega izobraževanja o učenju človekovih pravic za JV Evropo, ki je od 24.do 28. februarja 2003 potekal v Mariboru v organizaciji Šole za mir, Mirovnega inštituta – Centra za sodelovanje Vzhod-Vzhod in pod pokroviteljstvom Sveta Evrope. Poročilo seminarja, ki je bil namenjen prvenstveno učiteljem, raziskovalcem, kurikularnim strokovnjakom in aktivistom nevladnih organizacij, ki na področju JV Evrope razvijajo in udejanjajo učenje človekovih pravic, nudi zanimiv vpogled v dosežke in probleme učenja človekovih pravic v JV Evropi. Publikacija je v angleškem jeziku.

Demokracija v šoli - začne se z menoj!

Priročnik za uspešno vodenje šolske dijaške skupnosti je sad dolgoletnih slovenskih in mednarodnih izkušenj avtorice ter strokovnega sodelovanja med Šolo za mir in Dijaško skupnostjo Maribora DSM. Namenjen je vsem dijakom v srednjih šolah in njihovim mentorjem, prinaša pa obilo praktičnih nasvetov za delo dijaške skupnosti, ki bo v skladu s slovensko zakonodajo in predvsem usmerjeno v razvijanje sodelovanja, razumevanja, spoštovanja in temeljnih znanj, spretnosti, vrednot in kompetenc demokratičnega državljanstva med dijaki in učitelji. Obvezen za vsak razred!

Pogledi 3 2004

Bilten EIP - Šole za mir

Pogledi 4 2005

Bilten EIP - Šole za mir

Pogledi 5 2006

Bilten EIP - Šole za mir

 

 

 
AKTUALNO
 

> NOVO - Prvi evropski prevod Kompasa v romski jezik

> NOVO - Publikacija "Uresničevanje vzgojnega načrta šole - 21 kratkih aktivnosti učiteljicam in učiteljem v pomoč"

> NOVO - Evropsko srečanje WPHRE (PDF)

> NOVO - Slovenska ijnformacijska mreža za otrokove pravice SIMOP

>
NOVO - Center za državljansko vzgojo (Center for Citizenship Education)

> NOVO - naročite delavnico učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope KOMPAS!

> NOVO - 100 in 1 pojem za učenje človekovih pravic: nikoli več v zadregi glede strokovne terminologije - Šola za mir vam ponuja brezplačen leksikon!

> Predstavitev dela EIP - Šola za mir (PDF)

> Presentation of EIP - School for Peace (PDF)


 
 
POVEZAVE
 

> EIP International
>
COMPASS on-line
> HREA
> OZN - človekove pravice
> Svet Evrope - EDC
> Svet Evrope - HRE
> Svet Evrope - izobraževanje učiteljev
> Šolski razgledi
> Varuh človekovih pravic
> Center za državljansko vzgojo
> Svet Evrope - EYCB
> Svet Evrope - mladinski program
 
 
NAŠ KONTAKT
 

EIP Slovenija- Šola za mir
Robičeva 9
SI - 2341 Limbuš
SLOVENIJA

T: + 386 (0)2 46 11 585
M: + 386 (0)31 577 971

solazamir@eip-ass.si
http://www.eip-ass.si

TR 04515-0000493850 pri Nova KBM

ID za DDV: SI79332285

 
 
 

.

| solazamir@eip-ass.si |
©2004 EIP Slovenija- Šola za mir ::design::goran::radinović::