EIP Slovenija-Šola za mir

 
DOMOV | O ŠOLI ZA MIR | PUBLIKACIJE | IZOBRAŽEVANJE /TRAININGS | VIRTUALNA KNJIŽNICA ZA UČENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC | PROJEKTI |
 


 

DOBRODOŠLI

na spletni strani Šole za mir, prve slovenske organizacije, ki je v celoti posvečena učenju človekovih pravic! EIP Slovenija - Šola za mir je nevladno, neprofitno in strokovno združenje prostovoljcev, ki smo si zastavili resnično visok cilj: pomagati šolam, da bi skozi učenje spoštovanja, strpnosti, vzajemne odgovornosti in premagovanja egoizma resnično pričele služiti človeštvu.

Naš cilj je tudi cilj svetovne mreže šol za mir EIP International, katere aktivni člani smo, in ki

 

zavoljo svoje mednarodno priznane kvalitete ter strokovnosti uživa posvetovalni status pri OZN, Unescu in Svetu Evrope. Naše delo in vpliv torej nista omejena le z mejami naše domovine. Pravzaprav je prav učenje za in skozi udejanjanje človekovih pravic tisto, ki briše vse meje med nami. Namišljene in obstoječe. Torej - dobrodošli!

Alenka Elena Begant
ustanoviteljica in predsednica
slovenske Šole za mir

 

19. oktobra 2009 je ob prazniku mesta Maribor predsednica ga. Alenka Elena Begant v imenu društva EIP Slovenija – Šola za mir sprejela Listino mesta Maribor za prizadevanja pri uresničitvi univerzalnih načel državljanske vzgoje v Sloveniji in izjemen prispevek k ugledu našega mesta doma in v mednarodnem prostoru. Društvo se zahvaljuje mestu Maribor in županu, g. Francu Kanglerju za visoko priznanje! več…

 

EIP Slovenija – Šola za mir je članica evropske mreže DARE že od leta 2006 in kot edina predstavnica Slovenije zastopa naše nacionalne interese. Mreža DARE povezuje trenutno 44 nevladnih organizacij in skrbi za medsebojno izmenjavo informacij, organizacijo skupnih projektov ter lobistično delo pri medvladnih organizacijah, kot so Svet Evrope, Evropska Unija ali OVSE.

 
AKTUALNO
 

> NOVO - Objavljena je Zbirka najboljših svetovnih primerov dobre prakse UČP (Svet Evrope/OVSE/oHCHR/UNESCO) v katerem ima EIP Slovenija dobila čast predstaviti kar dva svoja inovativna in uspešna projekta

> NOVO - Prvi evropski prevod Kompasa v romski jezik

> NOVO - Publikacija "Uresničevanje vzgojnega načrta šole - 21 kratkih aktivnosti učiteljicam in učiteljem v pomoč"

> NOVO - Evropsko srečanje WPHRE (PDF)

> NOVO - Slovenska ijnformacijska mreža za otrokove pravice SIMOP

>
NOVO - Center za državljansko vzgojo (Center for Citizenship Education)

> NOVO - naročite delavnico učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope KOMPAS!

> NOVO - 100 in 1 pojem za učenje človekovih pravic: nikoli več v zadregi glede strokovne terminologije - Šola za mir vam ponuja brezplačen leksikon!

> Predstavitev dela EIP - Šola za mir (PDF)

> Presentation of EIP - School for Peace (PDF)


 
 
POVEZAVE
 


> EIP International
>
COMPASS on-line
> HREA
> OZN - človekove pravice
> Svet Evrope - EDC
> Svet Evrope - HRE
> Svet Evrope - izobraževanje učiteljev
> Šolski razgledi
> Varuh človekovih pravic
> Center za državljansko vzgojo
> Svet Evrope - EYCB
> Svet Evrope - mladinski program

 
 
NAŠ KONTAKT
 

EIP Slovenija - Šola za mir
Robičeva 9
SI - 2341 Limbuš
SLOVENIJA

T: + 386 (0)2 46 11 585
M: + 386 (0)31 577 971

solazamir@eip-ass.si
http://www.eip-ass.si

TR 04515-0000493850 pri Nova KBM

ID za DDV: SI79332285

 

webmaster | digits.com | 


KOMPAS -
nacionalni projekt UČP


 

 

 

KOMPAS
Nacionalni program učenja mladih o človekovih pravicah KOMPAS je priporočen s strani Sveta Evrope - Direktorata za mladino in šport. Več o priročniku in brezplačnih promocijskih delavnicah za šole in mladinske oprganizacije...
CENTER ZA DRŽAVLJANSKO VZGOJO
Delovno skupino CDV sestavlja skupina strokovnjakov in nacionalnih trenerjev učenja človekovih pravic po programu Sveta Evrope KOMPAS. Več o naših aktivnostih....
O ŠOLI ZA MIR
> ZGODOVINA
> NAŠ CILJ
> NAŠE AKTIVNOSTI
> STATUT
> EIP INTERNATIONAL
> EIP PO SVETU
> GALERIJA PODOB
PUBLIKACIJE
Šola za mir izdaja strokovne publikacije, posvečene učenju človekovih pravic in vzgoji za mir ter demokratično državljanstvo. Redno izhaja tudi članski bilten s poročili o delovanju organizacije. Vse naše publikacije so brezplačne dosegljive v elektronski ali klasični obliki.
IZOBRAŽEVANJE / TRAININGS
Šola za mir v okviru svojih nacionalnih in mednarodnih projektov nudi tudi številne oblike strokovnega izobraževanja. Oglejte si našo ponudbo!
VIRTUALNA KNJIŽNICA ČLOVEKOVIH PRAVIC
vam omogoča prost dostop do preko 10.000 knjižničnih enot s področja učenja človekovih pravic po svetu, kakor tudi povezave do spletnih strani najpomembnejših domačih in svetovnih organizacij, projektov in dokumentov s tega področja.
MOJE PRAVICE
nacionalni projekt promocije in učenja otrokovih pravic, namenjen predvsem osnovnim šolam. Učitelji, dobrodošli na najobsežnejši slovenski spletni strani primerov dobre prakse!
DEMOKRACIJA V ŠOLI - ZAČNE SE Z MENOJ!
nacionalni projekt državljanske vzgoje, namenjen vsem slovenskim dijakom, šolskim dijaškim skupnostim in njihovim mentorjem. Ali že imate brezplačni priročnik za uspešno vodenje ŠDS? Kaj še čakate? SODELUJ - ni vseeno! Stvari SE spreminjajo…

 

 

| solazamir@eip-ass.si |
©2004 EIP Slovenija - Šola za mir ::design::goran::radinović::